Novinky

25.01.2020 11:18
Dňa 24.1.2020 bol obci doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...
07.01.2020 15:00
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina odmietla návrh na zmier od obce Dolná Streda. Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14.12.2019 „Pokus o zmier“, ktorý bol doručený na sekretariát Rady SRZ, na návrh člena Rady SRZ za Trnavský kraj PaedDr. Čerešňáka vypustila zo svojho rokovania.   Zo zápisnice...
12.12.2019 17:00
          Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym a Prípravný výbor pre vznik miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede v zastúpení Milošom Oravcom dňa 4.12.2019 zaslal na Slovenský rybársky zväz...
26.11.2019 11:36
Dnes sa konalo vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...
24.11.2019 11:00
                Dňa 23.11.2019 sa počas konania mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu konal pred hotelom Slovakia v Žiline „ Protest za slušné rybárstvo “, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Ciele protestu boli zhrnuté v otvorenom...
22.11.2019 12:29
Dnes bolo na obecný úrad v Dolnej Strede doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „OÚ Trnava“ ), ktoré bolo vydané pod č.j. OU-TT-00P3-2019/037709. Vydaním rozhodnutím OÚ...
12.11.2019 10:20
          Rada SRZ na svojom zasadaní dňa 9. 11. 2019 schválila návrh novely stanov, ktorá bude predložená XIII. Mimoriadnemu snemu.           Na túto zmenu stanov ktorú navrhla Rada SRZ sme sa Vás rozhodli upozorniť, nakoľko...
10.11.2019 20:33
Dňa 23.11.2019 sa bude konať v Žiline pred hotelom Slovakia   " Protest rybárov - Spoločne za rybárstvo "   Kto má záujem zúčastniť sa na proteste a svojou účasťou sa tak vyjadriť že mu dianie v Slovenskom rybárskom zväze nie je ľahostajné, lebo tieto problémy sú pre Slovenský...
05.11.2019 13:00
Oznamujeme záujemcom o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede, že dňa 7.9.2019 na zasadnutí Rady Slovenského rybárskeho zväzu, nebolo uznesením č. 149/2019 vyhovené našej žiadosti o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede. Smutné je že do...
03.10.2019 15:00
  Včera nás telefonicky kontaktoval prezident Slovenského rybárskeho zväzu pán Emanuel Seemann, ktorý nám poďakoval za zrealizovanie „ Náučného chodníka OR Dolnostredské – Skala “ v katastri obce Dolná Streda. Podľa jeho slov je to veľmi dobrá propagácia rýb a rybárstva ako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

        

Kontakt

OZ "DOLNOSTREDAN" Dolná Streda č.686 92563
IČO:42292743
0905159337,0948654153 ozdolnostredan@atlas.sk